Projektiranje

Projektiranje električnih instalacij in električne opreme


Kvalitetno projektiranje in tudi sama izvedba električnih instalacij, vam zagotavljata varnost in energijsko učinkovitost, hkrati pa se vam na dolgi rok znižajo stroški, saj se izognete težavam, ki jih predstavljajo adaptacije električnega sistema v prihodnosti.
Projektiranje električnih instalacij je zelo zahtevno delo, ki pa nam ne predstavlja nobenih težav. Čeprav je naše podjetje še mlado, elektro projektiranje izvedemo strokovno, hitro in predvsem kvalitetno. Veliko ljudi je mnenja, da projektiranje električnih instalacij ni nujno potrebno, vendar je to izredno napačno prepričanje. Zelo pomembno je, da je elektro projektiranje pred izgradnjo objekta opravljeno kakovostno in natančno. Takšno projektiranje električnih instalacij bo na dolgi rok zagotovo pripeljalo do nižjih stroškov, saj je za kasnejše popravke in vzdrževanje običajno treba seči kar globoko v žep. Naše podjetje vam nudi ugodno projektiranje ter celovite rešitve za izvedbo transformatorske postaje. Delujemo tudi v dobro naselij, saj poskrbimo, da je javna razsvetljava projektirana optimalno.

Odločite se za AVelis – kvalitetno in ugodno projektiranje električnih instalacij.

Projektiranje električnih instalacij in električne opreme za različne objekte in naprave


Delovne izkušnje nam omogočajo, visoko strokovnost, na področju projektiranja električnih instalaciji. Naša ponudba projektiranja električnih instalacij je zelo bogata, zajema pa:

Projektiranje električnih instalacij in električne opreme nizkih gradenj

  • Projektiranje srednjih in nizkonapetostnih omrežij,
  • Projektiranje telekomunikacijskih omrežij,
  • Projektiranje transformatorske postaje,
  • Projektiranje – javne, cestne razsvetljave (osvetlitev cest, ulic, javnih površin, športnih igrišč, parkov,…)

Projektiranje električnih instalacij in električne opreme visokih gradenj

  • Projektiranje signalno komunikacijskih instalacij,
  • Projektiranje pametnih instalacij, avtomatizacija objekta,
  • Projektiranje krmiljenja za strojne naprave, čistilne naprave in črpališča,
  • Projektiranje foto-napetostne elektrarne

Pod projektiranje signalno komunikacijskih instalacij spadajo ozvočenje, video-konferenčni sistemi, pametne elektro instalacije, sistemi aktivnega odkrivanja in javljanja požara, tehnično varovanje – protivlomno varovanje, video nadzor, kontrola vstopa, registracija delovnega časa in podobno.


Načrt električnih instalacij in telekomunikacij ne pride v poštev le pri novogradnjah, temveč tudi pri adaptacijah, spremembah, električne napeljave v obstoječih objektih. Naj za električne instalacije poskrbijo izkušeni strokovnjaki.

Projektiranje električnih instalacij za transformatorske postaje

Transformatorske postaje so del električnega sistema in zagotavljajo distribucijo električne energije do končnih uporabnikov. Glavna naloga transformatorske postaje je sprememba električne napetosti. Pri nas opravimo projektiranje transformatorske postaje na vseh mogočih lokacijah. Vedno poskrbimo, da se projekt razvije od ideje do končne rešitve v najkrajšem možnem času.

Načrtovanje osvetlitev javnih površin in cestne razsvetljave

Naši inženirji za projektiranje električnih instalacij svoje znanje redno nadgrajujejo. Pri nas poskrbimo tudi za to, da je javna razsvetljava postavljena optimalno in s svetlobo ne obremenjuje okolja. Skrbno načrtovanje javne razsvetljave je zelo pomembno, saj nestrokovno izvedeno delo lahko pripelje do energijske neučinkovitosti pretirane osvetljenosti, ki bivanje poslabšuje in povzroča višje stroške investicije, obratovanja in vzdrževanja.